ZADZWOŃ! +48 880 200 999

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej

 

Wykonujemy okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, które są wymagane zgodnie z aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich ([1] tj. Ustawa „Prawo Budowlane” -Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)

Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby częstość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona oraz proponuje krótszy okres badań, w przypadkach szczególnego zagrożenia nawet terminy coroczne.

Należą do nich:
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
▪ obiekty komunalne
▪ tereny budowy
▪ miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny.

W poniżej tablicy podano przykładowo czasy, okresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju pomieszczenia (opracowane przez COBR „Elektromontaż”).

W celu przyspieszania  kontaktu i szybkiej wyceny usługi prosimy o kontakt telefoniczny pod nr.

880 200 999